CURSOS I PRPOGRAMA EDUCATIU DE L’EMMCM CURS 2023-2024

Els programes de l’Escola de Música de Caldes de Malavella segueixen les directrius dels programes que estableix el DECRET 354/2021, de 14 de setembre, de les escoles que imparteixen ensenyaments no reglats de música i dansa.

Tots els programes que es realitzen a l’Escola de Música de Caldes de Malavella es faran mitjançant la Metodologia DALCROCE

Els  5 programes que segueix l’Escola de Música de Caldes de Malavella – SEMC són els següents:

A. Primer contacte amb la música.

B. Aprenentatge bàsic.

C. Aprofundiment.

D. Expertesa.

E. Programes específics.

PROGRAMA A: Primer contacte amb la música

Aquest programa ha de permetre iniciar-se en la pràctica musical i artística de manera activa.

Edat Cursos Programa A Hores setmana
3 anys Sensibilització:  música i moviment corporal 1h/setmana
4 anys Iniciació 1: música i moviment corporal 1h/setmana
5 anys Iniciació 2: música, moviment corporal i roda d’instruments 1h/setmana

 

PROGRAMA B: Aprenentatge bàsic

Aquest programa correspon als tres primers cursos de nivell elemental: E1, E2 i E3. I és on l’alumne inicia l’instrument i el cant coral.

 Edat Cursos Programa B Hores setmana
6 anys Elemental 1:

Llenguatge

cant coral

instrument (individual)

2,75h/setmana

1,75h/setmana

0,50h/setmana

0,50h/setmana

7 anys Elemental 2:

Llenguatge

cant coral

instrument (individual)

2,75h/setmana

1,75h/setmana

0,50h/setmana

0,50h/setmana

8 anys Elemental 3: 

Llenguatge

cant coral

instrument (individual)

3h/setmana

1,75h/setmana

0,50h/setmana

0,75h/setmana

PROGRAMA C: Aprofundiment

En aquest programa, respecte l’anterior, s’amplia la dedicació horària d’instrument a 3/4h setmanal a E4 i a 1h setmanal a E5 i E6. I s’amplia 1/2h a la setmana amb el conjunt instrumental.

Edat Cursos Programa C Hores setmana
9 anys Elemental 4:

Llenguatge

cant coral

conjunt instrumental

instrument (individual)

3,50h/setmana

1,75h/setmana

0,50h/setmana

0,50h/setmana

0,75h/setmana

10 anys Elemental 5:

Llenguatge

cant coral

conjunt instrumental

instrument (individual)

3,75/setmana

1,75h/setmana

0,50h/setmana

0,50h/setmana

1h/setmana

11 anys Elemental 6*: 

Llenguatge

cant coral

conjunt instrumental

instrument (individual)

3.75/setmana

1,75h/setmana

0,50h/setmana

0,50h/setmana

1h/setmana

*El curs d’elemental 6 únicament el realitzaran aquells alumnes que, en acabar elemental 5 no hagin assolit o bé el nivell de llenguatge o bé el nivell d’instrument propi per la preparació de les proves d’accés a grau professional.

Aquest curs (elemental 6) serveix per permetre als alumnes que es troben en la situació anterior anivellar el seu nivell d’instrument i llenguatge per poder accedir al programa D.

Els alumnes que acreditin al finalitzar elemental 5 el nivell suficient tant de llenguatge com d’instrument passaran directament al curs del nivell Pas de grau del programa D.

PROGRAMA D: Expertesa

Aquest programa el realitzaran aquells alumnes que vulguin preparar-se per les proves d’accés al grau professional.

Els continguts d’aquests cursos queden determinats per allò que estableix el Departament d’Ensenyament anualment com a contingut i format de les proves d’accés als cursos de grau professional per a conservatoris i escoles superiors.

Edat Cursos Programa D Hores setmana
12 anys Pas de Grau (accés a professional 1):

Llenguatge i harmonia

cant coral

conjunt instrumental

instrument (individual)

4,25h/setmana

1,75h/setmana

0,50h/setmana

1h/setmana

1h/setmana

PROGRAMA E: Programes específics

Correspon a totes aquelles activitats lectives que no estan incloses en cap dels programes anteriors i que es considera ensenyament lliure:

Edat Cursos Programa B Hores setmana
+ de 12 anys Llenguatge per joves i adults nivell iniciació:

Llenguatge

cant coral

conjunt instrumental

2,75h/setmana

1,75h/setmana

0,50h/setmana

0,50h/setmana

+ de 12 anys Llenguatge per joves preparació proves accés conservatori:

Llenguatge

cant coral

conjunt instrumental

 

2,75h/setmana

1,75h/setmana

0,50h/setmana

0,50h/setmana

A partir de 5 anys Instrument lliure 0,5h/setmana
A partir de 5 anys Instrument lliure 0,75h/setmana
A partir de 5 anys Instrument lliure

 

1h/setmana
A partir de 9 anys Conjunt instrumental 1h/setmana
A partir de 9 anys Combo 1,5h/setmana