SENSIBILIZACIÓ 4 I 5 ANYS

Divendres de 17h a 18h

 

PRIMER DE LLENGUATGE MUSICAL

Dilluns de 17:30h a 18:30h (llenguatge musical)

Divendres de 18 a 18:45h (llenguatge musical)

Divendres de 18:45h a 19:15h (cant coral)

 

SEGON DE LLENGUATGE MUSICAL

Dilluns de 17:30h a 18:30h (llenguatge musical)

Divendres de 18 a 18:45h (llenguatge musical)

Divendres de 18:45h a 19:15h (cant coral)

TERCER DE LLENGUATGE MUSICAL

Dimarts de 17 a 17:45h (llenguatge musical)

Dimarts de 17:45h a 18:15h (cant coral)

Dijous de 17h a 18h (llenguatge musical)

QUART DE LLENGUATGE MUSICAL

Dilluns de 17:30h a 18h (conjunt instrumental)

Dilluns de 18 a 19h (llenguatge musical)

Dimarts de 17:45h a 18:15h (cant coral)

Dimarts de 18:15h a 19h (llenguatge musical)

CINQUÉ DE LLENGUATGE MUSICAL

Dimarts de 17:45h a 18:15h (cant coral)

Dimarts de 18:15h a 19h (llenguatge musical)

Dijous de 18h a 19h (llenguatge musical)

Dijous de 19h a 19:30h (conjunt instrumental)

 

PREPARACIÓ PROVES D’ACCÉS AL CONSERVATORI

Dilluns de 16:30h a 17:30h (llenguatge musical)

Dimecres de 16:30h a 17:30h (llenguatge musical)

GRUP DE BATERIES (anàlisis rítmic)

Dimecres de 20h a 21h

COMBOS/ CONJUNTS INSTRUMENTALS

Divendres de 17h a 17:45h

Divendres de 17:45h a 18:30h

Divendres de 18:30h a 19:15h

BANDA

Divendres de 19:15h a 20h