EL SERVEI D’ENSENYAMENT MUSICAL DE CALDES

El Servei d’Ensenyament Musical de Malavella és un centre d’ensenyament de música que compleix una funció social i cultural dirigida al poble i oberta a qualsevol estil o tradició musical. El seu objectiu fonamental és la formació d’aficionats a la música, fent per una banda que els nostres alumnes gaudeixen de tocar un instrument i per altra banda, despertar vocacions i aptituds especials que els portin a un interès professional.

Entre els avantatges del Servei d’Ensenyament Musical de Caldes de Malavella, destaquem l’especial flexibilitat i rigor en els seus plantejaments que permeten que els  alumnes que realitzen estudis no oficials puguin incorporar-se, si així ho desitgen, a l’ensenyament reglat mitjançant la superació de una prova d’accés.

Com a centre educatiu pretenem contribuir al desenvolupament integral de les persones mitjançant  la música, aportant un ensenyament especialitzat, fomentant la difusió de la cultura musical i promovent valors com la solidaritat o el treball en equip.

Pretenem que els nostres alumnes gaudeixin de la música, amb una oferta amplia i variada, amb un ensenyament de qualitat i amb un professorat amb molta experiència en la docència i  damunt de l’escenari.

Resumint, un objectiu tan senzill com ambiciós: l’experiència i el plaer de la cultura musical per a tots.

laptop frame
hero image

Full informatiu

Full preinscripció

Full matriculació

Díptic